Verborgen Landschap

Missie

Stichting Verborgen Landschap maakt ongeziene kansen in het landschap zichtbaar door projecten te ontwikkelen op de scheidslijn landschap, beeldende kunst, erfgoed en toerisme. Met onze activiteiten bieden wij kansrijke, originele perspectieven op de inrichting en het gebruik van onze omgeving. Onze projectlocatie is Buitenplaats Koningsweg, een voormalig militair terrein aan de noordrand van Arnhem.

Ambitie

Landschapspark

Het is onze ambitie om de noordrand van Arnhem tot een 21e eeuws landschapspark te ontwikkelen waarin onverwachte visies van beeldend kunstenaars centraal staan.

Tussen de stad en Veluwe ligt een ‘verborgen landschap’, een vergeten bosgebied met restanten van wat eens het grootste vliegveld van Europa was: Fliegerhorst Deelen. Tijdens WOII bouwde de Duitse Luftwaffe hier meer dan 900 gebouwen die als boerderijen en schuren werden gecamoufleerd en in nepdorpjes werden gegroepeerd. Deze onbekende geschiedenis vormt de aanleiding voor het Landschapspark.

Door het gebied samen met partners uit het gebied om te vormen tot een 'culturele corridor', wordt de stad Arnhem bovendien daadwerkelijk met de (Hoge) Veluwe verbonden en de grote attracties die daar liggen.

Openlucht laboratorium

Wij zien het Landschapspark als een openlucht-laboratorium: een 'programmeerbaar volume’ dat organisch groeit door het te programmeren en waar beeldend kunstenaars gevraagd worden om historische en landschappelijke betekenislagen te ontsluiten die anders verborgen zouden blijven, deze te transformeren en in een nieuwe context te plaatsen. Daarmee is het plek waarin beeldende kunst, architectuur, landschap en erfgoed op elkaar reageren en waarin ook vormen van (erfgoed-) toerisme kunnen worden ontwikkeld. Dit Landschapspark verbindt direct ook de grote instellingen die het terrein omringen: het Nederlands Openluchtmuseum, het Kröller-Müller Museum, Burgers’ Zoo en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Dit heeft als groot voordeel dat het Landschapspark kan functioneren als 'cement' tussen de genoemde instellingen, waardoor er een samenhang ontstaat en publiek veel langer kan worden vastgehouden dan nu het geval is.

Cultuurhistorie

De interessante cultuurhistorie van het gebied vormt een wezenlijk onderdeel van de programmering: in de Tweede Wereldoorlog bouwden de Duitsers hier het grootste militaire vliegveld van Europa, Fliegerhorst Deelen. Hiervan zijn talloze sporen terug te vinden in het landschap en ruim 200 gebouwen bewaard gebleven. Deze zijn thans Rijksmonument. Het grote publiek is nog volledig onbekend met deze boeiende geschiedenis. Ook daarom ligt hier een fantastische kans voor Arnhem.

^ Naar boven

Buitenplaats Koningsweg en A.I.R

Vertrekpunt in de plannen is onze projectlocatie Buitenplaats Koningsweg. Dit is een voormalig militair terrein aan de noordrand van Arnhem. Momenteel wordt het door Kondor Wessels Projecten ontwikkeld tot een culturele woon- en werkenclave.

Op Buitenplaats Koningsweg beschikken wij over een Artists-in-Residence. Onze kamers zijn te huur voor kunstenaars, artiesten en curatoren. Voor de voorwaarden, zie projecten > A.I.R.

^ Naar boven

Voor meer informatie zie contact.

Met dank aan: mede-initiatiefnemers Harro de Jong (Buro Harro) en Andre Dekker (partner, Observatorium), Janine Caalders (partner) en de Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, Defensie, Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, KWP en Atelierbeheer SLAK.

^ Naar boven

Verborgen Landschap

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Verborgen Landschap? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

^ Naar boven

Nieuwsbrief Stichting Verborgen Landschap

Lees hier de laatste nieuwsbrief van Stichting Verborgen Landschap van augustus 2016

^ Naar boven