Verborgen Landschap

Boek Verborgen Landschap: nog te koop!

Aan de noordrand van Arnhem ligt een onontsloten gebied met een intrigerende geschiedenis waarin de Tweede Wereldoorlog een grote rol speelde. Stichting Verborgen Landschap nodigde kunstenaars uit dit gebied te onderzoeken vanuit de eenvoudige vraag 'waar ben ik?' Het boek 'Verborgen Landschap' bundelt aan de hand van tekeningen, foto's, archiefstukken en logboeken hun manier van kijken. Het resultaat is een inventarisatie en artistieke interpretatie van een boeiend cultureel en landschappelijk erfgoed. Het toont ons blikken op het verleden, maar ook vingerwijzingen voor een toekomst waarin dit gebied getransformeerd kan worden tot landschapspark.

Het boek is online voor € 27,50 te bestellen via Bruna en ECI en ligt in de boekhandel. 

Voor meer informatie: zie projecten > Boek

Met dank aan de gemeente Arnhem, provincie Gelderland, het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland en Stichting Stokroos (www.stokroos.nl).

Missie

Stichting Verborgen Landschap maakt ongeziene kansen in het landschap zichtbaar door projecten te ontwikkelen op de scheidslijn landschap, beeldende kunst, erfgoed en toerisme. Met onze activiteiten bieden wij originele perspectieven op de inrichting en het gebruik van onze omgeving.

Noordrand

 

Verborgen Landschap is de initiatiefnemer van de herontwikkeling van een voormalig militair terrein in de noordrand van Arnhem tot een culturele woon- en werkenclave onder de naam ‘Buitenplaats Koningsweg’. Deze noordrand is intrigerend: tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde de Duitse Luftwaffe hier een van de grootste vliegvelden van Europa: Fliegerhorst Deelen. De gebouwen werden als boerderijen gecamoufleerd en in vijf nepdorpen gegroepeerd om herkenning vanuit de lucht te voorkomen. Van de ruim 900 gebouwen zijn er meer dan 200 bewaard gebleven. Samen met de overblijfselen van de infrastructuur vormen zij sinds 2017 het grootste rijksmonument van Nederland. Dit maakt dat het gebied een enorme potentie heeft die echter nog niet ontwikkeld is. Ook het grote publiek is onbekend met het bijzondere verhaal.

Verborgen Landschap vraagt aandacht voor dit gebied: in dit proces dichten wij beeldend kunstenaars een voortrekkersrol toe door hen te vragen (historische en landschappelijke) betekenislagen te ontsluiten die anders verborgen zouden blijven en deze door middel van installaties en andere ingrepen in een nieuwe context te plaatsen. Voor meer informatie, zie ook het kopje 'werkwijze'.

^ Naar boven

Buitenplaats Koningsweg

Vertrekpunt in de plannen is onze projectlocatie Buitenplaats Koningsweg. Dit terrein wordt momenteel door Kondor Wessels Projecten ontwikkeld tot een culturele woon- en werkenclave.

^ Naar boven

Voor meer informatie zie contact.

Met dank aan: Harro de Jong (Buro Harro) en Andre Dekker (Observatorium), Janine Caalders, de Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, Defensie, Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, St. Stokroos, KWP en Atelierbeheer SLAK.

^ Naar boven

Verborgen Landschap

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Verborgen Landschap? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

^ Naar boven

Nieuwsbrief Stichting Verborgen Landschap

Lees hier de laatste nieuwsbrief van Stichting Verborgen Landschap van augustus 2016

^ Naar boven